Hypnos som personlig utveckling

Hypnos kan användas som ett led i personlig utveckling, för att utveckla förmågor och styrkor som personen redan har - det kan handla om att t ex öka prestationsförmågan inom någon idrott. Vid s k mental träning är det vanligt att olika hypnosmetoder kommer till användning.

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20