HYPNOTISKA TILLSTÅND

Hypnotiska tillstånd, Förädrade MedvetandeTillstånd, FMT eller trance är alla benämningar på de upplevelser som hypnotiserade personer upplever. Det har länge ansetts obevisat att hypnotiska tillstånd existerar och det har ibland betraktats som en form av rollspel. Fört under senare år har vetenskapliga bevis börjat peka mot att hypnotiska tillstånd verkligen kan vara ett speciellt tillstånd i hjärnan, att det hypnotiska tillståndet har sin egen neurofysiologiska signatur. Detta gäller åtminstone de personer som har en god hypnotisk förmåga.


Hypnotisk förmåga

Förmågan att låta sig gå in i ett hypnotiskt tillstånd varierar något mellan olika personer. Människor kan också ha olika lätt att utveckla ett hypnotiskt tillstånd, ett trance-tillstånd, beroende på valet av hypnosteknik. Vissa personer kan ha lättare med s k direkta suggestioner medan andra kan föredra indirekta tekniker eller historieberättande, andra kan föredra visualiseringstekniker medan andra har lättare med meditativa tekniker eller avslappnande teknik - eller kombinationer av dessa. Det finns alltså en stor vidd i de olika subjektiva tillstånd en hypnotiserad person upplever. En hypnotiskt tillstånd är alltså något mycket individuellt och upplevelsen är inte lika för alla.


Hypnotiska upplevelser

Upplevleserna i det hypnotiska tillståndet är inte unika utan de kan förekomma under en rad andra omständigheter och olika situationer. Upplevelsen av hypnos kan ligga nära vanlig, djup avslappning eller meditation, mindfulness, psykoanalysens s k fria associationer eller bön hos troende människor, nattdrömmar eller livfulla dagdrömmar. Många gånger kan upplevelsen lika ett medlevande i handlingen i en bok eller film. Vanliga upplevelser är avslappning eller tyngdupplevelse, känslor av frihet från ansträngning och att upplevelser och rörelser liksom utvecklas som av sig själva, att allt utvecklas utan medveten avsikt. Förändringar upplevs ofta i olika sinnen; ibland kan upplevelsen fokusera på inre bilder medan ljud från omgivningen fullständigt kan ignoreras. Förändringar i tidsupplevelsen är vanliga; tiden kan såväl accelerera som gå långsammare. Såväl förstärkt minne som stark glömska (amnesi) kan förekomma fastän det är ovanligt att en hypnotiserad person förlorar minnet av en hel hypnossession. Andra vanliga upplevelser är ett ökat intresse för inre bilder, minnen och känslor. Ofta finns en parallell (eller pendlande) känsla av att vara närvarande i rummet och samt mycket avlägsen. Långa stunder kan den hypnotiserade personen ha upplevelsen av att sinnesintrycken från rummet tonar bort, men det är också relativt vanligt med en förstärkt upplevelse av ljud och intryck från rummet. Ett hypnotiskt tillstånd, FMT, ett Förändrat MedvetendeTillstånd eller trance, är med andra ord något mycket individuellt och kan variera starkt mellan olika personer.

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20