Hypnos vid kroppsliga besvär

Hypnos kan användas vid kroppsliga besvär och somatisk sjukdom som inte i första hand utvecklas på grund av psykologiska och känslomässiga besvär. Under sådana omständigheter kan det handla om att i genom hypnos utveckla olika sätt att hantera kroppsliga besvär och krämpor eller en sjukdom, för att utveckla s k coping. 

Många somatiska sjukdomar och besvär kan också sekundärt föra med sig och utveckla tillstånd av oro och ångest, nedstämdhet och muskelspänningar, smärta och värk. Vid de flesta former av kroppsliga besvär försämras tillfrisknandet av sådana tillstånd som då kan bearbetas genom någon form av hypnos. 

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20