Traditionell Hypnos

Traditionell hypnos är den typ av hypnosterapi de flesta människor brukar förknippa med hypnos. Denna form av hypnos har många gånger framställts på TV, i film och skönlitteratur. Hypnotisören/psykoterapeuten är genomgående  mycket tydlig med vad klienten förväntas uppleva och ger ofta olika förslag, suggessioner, som avser till att utveckla ett hypnotiskt tillstånd och bearbeta någon del av klientens svårigheter.

Inom den kognitiva beteendeterapins (KBT) s k 3:e våg finns också ett inslag av meditation och av liknande tekniker. De förekommer under benämningar som dialektisk beteendeterapi (DBT), mindfulness, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), medveten närvaro och acceptans. Många övningar i mindfulness, acceptans och ¨medveten närvaro¨ har stora likheter med traditionell hypnos och med flera former av självhypnos (främst den meditativa självhypnosen),  men åsikterna om relationen mellan hypnos och mindfulness, meditation etc varierar mellan olika psykoterapeuter och forskare.

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20