Andningstekniker i Hypnos

Andningstekniker kan användas på en mångfald olika sätt i samband med hypnosterapi. Särskilda andningsätt kan användas för att utveckla ett förändrat medvetandetillstånd, FMT. Andningstekniker kan även användas som en integrerad del i exempelvis traditionell suggessionsbaserad hypnos eller som en del av s k Ericksonian therapy eller som en form av meditativ självhypnos.

Det finns ingen klar gräns mellan andningsteknik för att utveckla FMT i hypnos och andningsteknik som problembearbetning - möjligen med undantag av den ¨traditionella¨hypnosen.

Inom bl a KBT används bl a progressiv avslappning, tillämpad avslappning, andas-i-fyrkant, andningstekniker i mindfulness m m - metoder som på olika sätt används vid hypnostrapi som en del i att utveckla Förändrade MedvetandeTillstånd/FMT och/eller bearbeta psykiska besvär.


Andningsteknik som bearbetning

Användning av andningstekniker i avsikt att bearbeta olika former av psykiska och känslomässiga besvär är vanligt förekommande såväl inom hypnosterapi som i andra psykoterapeutiska ¨skolor¨; kroppspsykoterapi och bioenergetics använder vissa aningstekniker som kan ligga nära hypnosens bearbetande andningstekniker. 

Det finns ett antal ¨psykoterapiformer¨ som används eller tidigare använts och där hela terapimetoden i princip består av en enda hypnosterapeutisk andningsteknik; exempel på detta är primalterapi och ¨Frigörande andning¨.

Vissa andningstekniker inom hypnos har stora likheter med andningstekniker vid mindfulness och vissa former av meditation. Även så kallad holotropisk andning har en hel del likheter med problembearbetande andning vid hypnosterapi.

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20