HYPNOSENS METODER

Hypnostillstånd kan utvecklas på en rad olika sätt. Hypnos kan utvecklas såväl med hjälp av en hypnotisör eller psykoterapeut som genom att personen själv genom självhypnos, hypnos-CD eller hypnosapplikationer, hypnoskassetter o d.

Ett hypnostillstånd kräver ett samarbete mellan psykoterapeut och klient. Klienten kan när som helst välja att avbryta det hypnotiska tillståndet, att ¨väcka sig¨ och återgå till sitt vanliga medvetandetillstånd. Klienten kan inte tvingas på något och hela hypnosproceduren kräver klientens accepterande och samtycke för att nå framgång.

Hypnotiska metoder kan beskrivas på flera olika sätt. Ett sätt är att dela upp i sex olika grupper - så som nedan. De olika hypnosmetoderna kan användas var och en för sig eller kombineras på en rad olika sätt. Hypnosens har en lång historia och omfattar i en stor vidd av metoder och tekniker. Detta har också varit ett skäl till att andra former av psykoterapi som utvecklats senare tagit ut enskilda hypnotiska procedurer och tekniker och byggt stora delar av sin psykoterapi runt dessa (t ex mindfulness, symboldrama, schematerapi enligt Young) . De olika grupperna är följande:Andra sätt att dela in hypnos och metoder som i varierande grad liknar hypnos är via psykoterapisystem eller de olika terapiriktningarnas ¨namn¨.


© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20