Metafor och historieberättande

Metaforer, historieberättande (s k story-telling) och anekdoter kan användas såväl i kombination med hypnos som utan hypnos. Avsikten med att använda den här gruppen av tekniker är till stor del samma som vid den traditionella hypnosens suggessioner - alltså både för att utveckla trance-tillstånd och för att bearbeta klientens svårigheter. I detta fall sker det genom metafor och hypnotiska berättelser. Den här formen av hypnoterapi - eller egentligen psykoterapi överhuvudtaget - är framför allt förknippad med Milton H Erickson och Ericksonian therapy eller Ericksoniansk hypnosterapi.


Metafor, historiberättande och anekdot används ibland även inom andra former av psykoterapi. Denna typ av kommunikation används numera inom vissa former av KBT så som t ex ACT (Acceptance and Comitment Therapy) och inom mindfulness. Även den jungianska psykoterapin och den transpersonella psykoterapin använder metafor och historieberättande.

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20